wettelijke waarschuwing - juridische informatietekst

De website en het domein camperenruta.com komen overeen met ORIOL SIMON SEGURA, met NIF 41530870T en maatschappelijke zetel te C / Font dels Canyers S / N, 17230 Palamós, e-mailadres rosalie@camperenruta.com

Intellectuele en industriële eigendom
De rechten op de inhoud van deze site, inclusief de teksten, afbeeldingen, grafische ontwerpen, handelsmerken en andere onderscheidende tekens (hierna de inhoud genoemd), behoren toe aan CAMPER EN RUTA of aan derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. CAMPER EN RUTA presenteert deze inhoud om te informeren over haar diensten en activiteiten. CAMPER EN RUTA staat het gebruik van de inhoud voor niet-commercieel gebruik toe, zolang de bron duidelijk wordt vermeld. Als de inhoud in webomgevingen wordt gebruikt, is het nodig om een ​​link naar de startpagina van de website op te nemen. CAMPER EN RUTA behoudt zich het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen ter verdediging van haar intellectuele of industriële eigendomsrechten.
Presentaties van de inhoud van deze site in een ander venster dan https://www.camperenruta.com/(framing) zijn niet toegestaan.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud
Hoewel CAMPER EN RUTA met de grootst mogelijke zorgvuldigheid handelt, kan het zijn dat sommige gegevens of informatie niet helemaal up-to-date zijn wanneer de gebruiker van de website deze raadpleegt. Daarom stelt CAMPER EN RUTA dat de referenties van de diensten die op haar website worden gepresenteerd een oriëntatiefunctie hebben en CAMPER EN RUTA niet verplichten tot het uitdrukkelijk contracteren van een bestelling.
CAMPER EN RUTA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie, configuratie en inhoud van de website eenzijdig te wijzigen.
CAMPER EN RUTA is niet verantwoordelijk voor de informatie die kan worden verkregen via links op de site.

Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving. Mogelijke conflicten met betrekking tot deze website worden uitsluitend beheerst door het recht van de Spaanse staat. Elke persoon die de website gebruikt, ongeacht de territoriale jurisdictie waarvandaan zijn toegang plaatsvindt, aanvaardt de naleving en het respect voor deze clausules, waarbij hij uitdrukkelijk afstand doet van elke andere jurisdictie die mogelijk overeenkomt.