Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geïnstalleerd op de computers waarmee u onze website bezoekt. Cookies registreren onder meer de voorkeuren en het surfgedrag van een gebruiker. Ze zijn gekoppeld aan de gebruiker en hun computer, maar verstrekken geen direct identificerende gegevens. Sommige cookies, zoals cookies waarmee we statistieken of advertenties kunnen samenstellen, vereisen de toestemming van de gebruiker van onze site. Andere cookies, die van technische aard zijn of die nodig zijn om een ​​door de gebruiker gevraagde dienst aan te bieden, zijn echter essentieel voor de werking van de site. Cookies kunnen worden geclassificeerd op basis van hun geldigheid, wie ze beheert of hun doel

VOLGENS GELDIGHEID
Sessie: deze zijn tijdelijk en blijven in het cookie-archief van uw browser totdat u de website verlaat.
Permanent: ze worden opgeslagen en de website leest ze elke keer dat u ze bezoekt.

VOLGENS WIE BEHEERT ZE
Eigen: dit zijn die van de eigenaar van de website van waaruit de diensten aan de gebruiker worden geleverd.
Derde partij: verzonden naar de gebruiker door een derde partij, anders dan de site-eigenaar.

VOLGENS HET DOEL
Noodzakelijk: de essentiële zaken om uw verbinding te vergemakkelijken. Er is geen optie om ze uit te schakelen, omdat ze nodig zijn voor de werking van de website.
Technieken: technieken waarmee u onder meer het verkeer en de datacommunicatie kunt beheren, de sessie kunt identificeren en toegang kunt krijgen tot pagina's met beperkte toegang.
Voorkeuren: hiermee kunt u uw opties onthouden (bijvoorbeeld de taal of regio van waaruit u toegang heeft) om u geavanceerde services te bieden.
Analytisch: ze leveren statistische informatie en laten toe om de dienstverlening te verbeteren. We gebruiken Google Analytics-cookies die u kunt uitschakelen door deze plug-in te installeren.
Reclame: om reclame-inhoud aan te bieden die verband houdt met de interesses van de gebruiker, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden ("advertentieservers").
Geolocatie: om de geografische locatie van de gebruiker te kennen.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door ze te verwijderen met behulp van de opties die uw browser biedt. U kunt uw browser ook configureren om u vooraf te informeren over de mogelijke installatie van cookies. In de volgende links vindt u informatie over hoe u dit kunt doen.

- Firefox (enllaç)
- Chrome (enllaç)
- Explorer (enllaç)
- Edge (enllaç)
- Safari per IOS (enllaç)
- Opera (enllaç)